Send inquiry
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Blog

Så fungerar turbons kraft

Så fungerar turbons kraft

Turboladdaren tvingar in luft i motorcylindern med tryck. Den har två impellrar i slutet av den gemensamma axeln. Det första som sker är att turbinendelens impeller (den så kallade ”heta” delen)...
Vad är en turboladdare?

Vad är en turboladdare?

Historia Den första personen som utvecklade och patenterade turboladdarens driftsprincip var den schweiziska ingenjören Afred Buchi. År 1905 förverkligade han idén att trycka in extra luft i motorc...
Rengöring av turbingeometri

Rengöring av turbingeometri

Den variabla turbogeometrin utvecklades av Garrett 1953. Systemet hjälper turboladdaren att tvinga in nödvändig mängd luft i motorn och öka effekten oavsett motorns rotationshastighet. Detta löser pro...
Visar 1 till 5 av 10 (2 Sidor)