Send inquiry
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
X

Monteringinstruktioner

Ladda ner installationsguiden för turbo
INSTRUKTIONER FÖR INSTALLERING AV TURBO: GENERELL INFORMATION
STEG 1
INNAN BYTE AV EN TURBO

Det är viktigt att genomföra en noggrann diagnostisk kontroll av motorsystemet för att avgöra om “felet” faktiskt beror på turboladdaren.

Brist på kraft, missljud, överdriven rök eller oljeförbrukning kan orsakas...

Det är viktigt att genomföra en noggrann diagnostisk kontroll av motorsystemet för att avgöra om “felet” faktiskt beror på turboladdaren.

Brist på kraft, missljud, överdriven rök eller oljeförbrukning kan orsakas av felaktigheter i bränsleinsprutningen, styrenheten eller elektriska problem, blockerat luftfilter, ett skadat avgassystem eller problem med smörjningen. Om möjligt, kontrollera även vevhustrycket i enlighet med motortillverkarens specifikationer.

Ett vevhustryck som är högre än normalt kan leda till att olja läcker ut från turbon till insugnings- och avgassystemet.

Visa mer
STEG 2
INNAN BYTE AV EN TURBO

Om den diagnostiska kontrollen av motorn inte visar något uppenbart fel bör du se till att en ingående felsökningsanalys utförs..

De viktigaste delarna av turboladdaren som behöver kontrolleras inkluderar främmande objekt...

Om den diagnostiska kontrollen av motorn inte visar något uppenbart fel bör du se till att en ingående felsökningsanalys utförs.

De viktigaste delarna av turboladdaren som behöver kontrolleras inkluderar främmande objekt, brist på smörjning, oljekontaminering, övervarvning av turbon och för höga temperaturer. Detta är viktigt eftersom turboskador ofta kan vara ett symptom på ett underliggande problem snarare än själva anledningen till problemet.

Följande steg måste följas till punkt och pricka. Konsultera alltid verkstadsmanualen för instruktioner som är specifika för just din motor eller ditt fordon.

Visa mer
STEG 3
TURBOINSTALLATION

Kontrollera reservdelsnummer för att försäkra dig om att det är rätt för din motor.

Att installera fel turbo i en motor kan skada turbon och/eller motorn och innebär......

Kontrollera reservdelsnummer för att försäkra dig om att det är rätt för din motor.

Att installera fel turbo i en motor kan skada turbon och/eller motorn och innebär även att garantin upphör. Om du är tveksam kan du kontakta din officiella distributör av Garrett by Honeywell.

Visa mer
STEG 4
TURBOINSTALLATION

Det är viktigt att du förhindrar smuts och skräp från att ta sig in i någon del av turbon under hela installationsprocessen.

Det är viktigt att du förhindrar smuts och skräp från att ta sig in i någon del av turbon under hela installationsprocessen.

Eventuell smuts och skräp som tar sig in i turbon kan orsaka stora skador på grund av den mycket snabba hastigheten (upp till 300 000 varv).

Visa mer
STEG 5
TURBOINSTALLATION

Se till att du använder rätt packningar.

Se till att du använder rätt packningar.

Mittenhålet på alla packningar måste till exempel placeras exakt i linje med mittenhålet på turboinfästningen. En del turbos är med gängade anslutningar i stället för en packning. En del turbos använder sig också av en “banjofäste” med “banjobult”, och då bör du använda nya tätande brickor.

Viktigt: Använd inte flytande packning eller tätningsmedel, särskilt inte i ingången och utgången för olja eftersom överflödigt material kan ta sig in i turbon vilket kan minska eller stoppa oljeflödet.
Visa mer
STEG 6
TURBOINSTALLATION

Det rekommenderas att du använder nytt luft-, olje- och bränslefilter, och ren motorolja enligt motor- eller fordonstillverkarens specifikationer.

Det rekommenderas att du använder nytt luft-, olje- och bränslefilter, och ren motorolja enligt motor- eller fordonstillverkarens specifikationer.

När du installerar ett nytt oljefilter bör du om möjligt fylla det med ny, ren motorolja. Om det är möjligt, fyll även upp ledningen från oljepumpen till filtret. Detta är särskilt viktigt för motorer som har gått många kilometer, då oljeledningen kan tömmas vid oljebyte!

Visa mer
STEG 7
TURBOINSTALLATION

Innan du installerar turbon bör du se till att alla luftslangar som anslutits till turbon är helt rena och inte visar några tecken på skador.

Innan du installerar turbon bör du se till att alla luftslangar som anslutits till turbon är helt rena och inte visar några tecken på skador.

Visa mer
STEG 8
TURBOINSTALLATION

Luftfiltret och dess fäste måste vara helt rent och fritt från eventuellt skräp och smuts.

Luftfiltret och dess fäste måste vara helt rent och fritt från eventuellt skräp och smuts.

Visa mer
STEG 9
TURBOINSTALLATION

Rengör luftfiltersystemet och se till att vevhusventilationen är i bra skick.

Eventuella blockeringar eller fel kan orsaka ett högt vevhustryck som leda...

Rengör luftfiltersystemet och se till att vevhusventilationen är i bra skick.

Eventuella blockeringar eller fel kan orsaka ett högt vevhustryck som leda till oljeläckage från turbon till insug- och avgassystemet.

Visa mer
Viktigt under steg 12-15. Iaktta särskild uppmärksamhet när det gäller ledningarna för in- och utflödet av olja, som måste vara helt rena och utan skador för att oljan ska kunna flöda obehindrat. Se till att gummislangarna inte är igensatta invändigt och att ledningen för tillkommande olja inte ligger för nära värmekällor vilket kan skada oljeledningen invändigt. Dettaär vanligt när det gäller en del fordon, och svårt att se utan att dela på ledningen! Av denna anledning rekommenderar vi att du installerar en ny ledning för oljetillförseln när du installerar din nya turbo..
STEG 10
TURBOINSTALLATION

Avlägsna eventuellt gammalt packningsmaterial från avgasgrenrör och avgasrör.

Flänsens yta måste vara ren och får inte vara skadad.

Avlägsna eventuellt gammalt packningsmaterial från avgasgrenrör och avgasrör.

Flänsens yta måste vara ren och får inte vara skadad. Avlägsna sedan leverantörsemballaget som turbon levererats i..

Visa mer
STEG 11
TURBOINSTALLATION

Positionera turbon på förgreningsröret eller motorblocket med en korrekt ny packning eller O-ring, och återinstallera avgasröret.

Positionera turbon på förgreningsröret eller motorblocket med en korrekt ny packning eller O-ring, och återinstallera avgasröret.

Dra åt alla bultar och muttrar.

Visa mer
STEG 12
TURBOINSTALLATION

Installera sedan returoljeslangen i turbon.

Installera sedan returoljeslangen i turbon.

Visa mer
STEG 13
TURBOINSTALLATION

Häll ny motorolja i turboladdarens ingång för inkommande olja.

Häll ny motorolja i turboladdarens ingång för inkommande olja.

Visa mer
STEG 14
TURBOINSTALLATION

Fäst sedan ledningen för ingångsoljan.

Fäst sedan ledningen för ingångsoljan.

Visa mer
STEG 15
Установка турбокомпрессора

Koppla på luftslangarna till turbons kompressorhus.

Se till att anslutningarna är lufttäta och att klämmorna är korrekt spända.

Koppla på luftslangarna till turbons kompressorhus.

Se till att anslutningarna är lufttäta och att klämmorna är korrekt spända.

Visa mer
STEG 16
TURBO INSTALLATION

Rotera motorn i 10 - 15 sekunder utan att starta den.

Om möjligt, inaktivera bränsletillförsel/tändning eller sätt motorn i kompressionstestläge.

Rotera motorn i 10 - 15 sekunder utan att starta den.

Om möjligt, inaktivera bränsletillförsel/tändning eller sätt motorn i kompressionstestläge.Detta bidrar till att säkerställa oljetillförseln till turboladdaren genom att fylla upp ledningarna, oljefiltret och turbon med olja innan du startar fordonet.

Viktigt: Så fort motorn startar kommer turbon hålla en hög hastighet, och en brist på smörjning under dessa viktiga första sekunderna kan förstöra en helt ny turbo.
Visa mer
STEG 17
TURBOINSTALLATION

Om du upptäcker några läckage när motorn startas bör du lösa problemet omedelbart.

Starta sedan motorn, och låt den gå under 3 till 4 minuter för att kunna inspektera eventuellt olje-, bensin- och luftläckage.

Om du upptäcker några läckage när motorn startas bör du lösa problemet omedelbart.

Visa mer
STEG 18
TURBOINSTALLATION

Stanna motorn och kontrollera oljenivån igen

Oljenivån bör ligga mellan min- och maxmarkeringen på oljestickan...

Stanna motorn och kontrollera oljenivån igen

Oljenivån bör ligga mellan min- och maxmarkeringen på oljestickan – detta är viktigt för att se till att oljenivån inte ligger högre än punkten där turbon ansluts till motorn vilket kan leda till oljeläckage från turbon in i insug- och avgassystemet.

Visa mer
Viktigt: *För information om olja, hur hårt du ska dra ut skruvarna och övriga installationsdetaljer, konsultera alltid tillverkarens servicemanualer för ditt fordon eller motor för att bekräfta att du har korrekt information.