Send inquiry
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Integritetspolicy

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den som behandlar personuppgifterna för webbutiken är Bane Roco OÜ med registreringskod 10506203 på adressen Tallinn, Betooni 11E, tel +372 600 7764, +372 6007763 med e-postadressen info@turbo.ee

 1. Vilken typ av personuppgifter behandlas
  1. namn, telefonnummer och e-postadress
  2. leveransadress
  3. bankkontonummer
  4. kostnad för varor och tjänster samt information relaterad till betalningar (köphistorik)
  5. kundsupportinformation
 2. Varför behandlas personuppgifterna
  1. Personuppgifter används för att hantera kundens beställningar och för att leverera varor.
  2. Detaljer gällande köphistoriken (inköpsdatum, produkter, antal, kunduppgifter) används för att skapa sammanfattningar av de produkter och tjänster som köpts och för att analysera kundens preferenser.
  3. Bankkontonumret används vid återbetalningar till kunden.
  4. Personuppgifter som e-post, telefonnummer och kundens namn behandlas för att hantera eventuella frågor gällande tillhandahållandet av varor och tjänster (kundsupport).
  5. IP-adressen och andra identifikationsmetoder för en användare av webbutiken behandlas å webbutikens vägnar för att tillhandahålla tjänster för informationssamhället och för webbstatistik.
 3. Rättsliga grunder
  1. Personuppgifter används för att uppfylla försäljningskontraktet mellan Bane Roco OÜ och kunden.
  2. Personuppgifterna lagras tills det upprepade kundkontraktet avslutats.
  3. De personuppgifter som Bane Roco behöver spara enligt lag (t.ex. i bokföringssyfte), ska sparas så som angivits och enligt gällande lagstiftning.
 4. Mottagare av personuppgifter
  1. Personuppgifter överförs till nätbutikens kundsupport för att hantera köp och köphistorik, och för att lösa eventuella problem som kunderna kan tänkas ha.
  2. Namn, telefonnummer och e-postadress överförs till det transportföretag som valts av kunden. När varorna levereras med en budfirma överförs även kundens adress tillsammans med övriga kontaktuppgifter.
  3. Personuppgifter kan överföras till de tjänsteleverantörer som anlitas för att se till att nätbutiken fungerar som den ska (dvs. webbhotell).
  4. Bane Roco OÜ överför personuppgifter som krävs för att behandla betalningar för beställningar till det auktoriserade företaget Maksekeskus AS.
 5. Säkerhet och tillgång till data
  1. Personuppgifter lagras i servrarna på zone.ee, som är belägna i en medlemsstat inom EU eller inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
  2. Informationen kan överföras till de länder vars dataskyddsnivåer har bedömts vara tillräckliga av Europeiska kommissionen och till de företag inom USA som är medlemmar i systemet Privacy Shield.
  3. Personuppgifter kan nås av nätbutikens personal för att lösa tekniska frågor som är relaterade till användningen av nätbutiken och för att erbjuda kundsupport.
  4. Nätbutiken vidtar nödvändiga fysiska och organisationsmässiga åtgärder när det gäller IT-säkerhet för att skydda personuppgifterna mot oavsiktlig eller illegal förstörelse, förlust, ändring eller oauktoriserad tillgång och offentliggörande.
  5. Personuppgifterna överförs till nätbutikens databehandlare (som transportföretag och värdtjänster för data) och behandlas enligt kontrakt som ingåtts mellan nätbutiken och databehandlarna. Databehandlarna måste säkerställa att tillräckliga säkerhetsrutiner används vid behandling av personuppgifter.
 6. Tillgång till och ändring av personuppgifter
  1. Personuppgifter kan nås och ändras i nätbutikens användarprofiler. När ett köp har skett utan något användarkonto kan personuppgifterna nås via kundsupporten.
 7. Tillbakadraget samtycke
  1. När personuppgifter behandlas utifrån kundens samtycke har kunden rätten att dra tillbaka sitt samtycke genom att meddela kundservice via e-post.
 8. Lagring
  1. Personuppgifter raderas när ett kundkonto i nätbutiken avslutas, om inte lagringen av uppgifterna är nödvändig för redovisningsändamål eller för att lösa kundtvister.
  2. Vid onlineköp som görs utan ett kundkonto sparas köphistoriken i tre år.
  3. I händelse av tvister som gäller betalningar och kundtvister sparas personuppgifter tills anspråket är uppfyllt eller till slutet av den obligatoriska tidsperioden.
  4. Personuppgifter som är nödvändiga för redovisningsändamål sparas i sju år.
 9. Radering
  1. För radering av personuppgifter måste kundsupporten kontaktas via e-post. Förfrågningar som gäller radering kommer att besvaras inom en månad och raderingsperioden måste specificeras.
 10. Överföring
  1. Förfrågningar om att överföra personuppgifter som skickats in via e-post besvaras inom en månad. Kundsupporten identifierar personen och indikerar vilka personuppgifter som ska överföras.
 11. Meddelanden med direktmarknadsföring
  1. E-postadress och telefonnummer används för att skicka meddelanden med direktmarknadsföring om kunden har gett sitt medgivande till detta. Om kunden inte vill motta meddelanden med direktmarknadsföring kan kunden klicka på den relevanta länken längst ned i e-postmeddelandet eller kontakta kundtjänst.
  2. När personuppgifter behandlas i samband med direktmarknadsföring (profilering) har kunden rätt att invända när som helst, både vid den ursprungliga och ytterligare behandlingen av sina personuppgifter, inklusive profilering kopplad till direktmarknadsföring genom att meddela kundtjänst om denna via e-post (denna information måste skickas in tydligt och separat från annan information).
 12. Lösning av tvister
  1. Alla personuppgifter behandlas av Bane Roco OÜ. För eventuella frågor gällande integritetspolicyn eller behandling av personuppgifter, vänligen kontakta kundsupporten via e-post: info@turbo.ee.
  2. Kunden har rätt att vända sig till Estonian Data Protection Inspectorate (info@aki.ee) för skydd av sina personuppgifter. Estonian Data Protection Inspectorate är en statlig institution som kunder kan vända sig till i händelse av frågor som gäller skydd av personuppgifter.
 13. Klarna
  1. För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.